Locatie: Seinpaalstraat/Bufferkade te Leiden

Opdrachtgever:             SBNS (stichting Bodemsanering Nederlandse Spoorwegen)
Opdrachtvorm:             Hoofdaanneming.

Korte omschrijving van het werk; Fase I & II

 

Fase I             Fase II

–     Slopen schuren beton/metselwerk in achtertuinen incl. fund.        15 st.                 11 st.
–     Opbreken verhardingen en straatmeubilair                                         1.200 enh.       910 eenh.
–     Toepassen tijdelijke parkeerplaats bewoners                                       1.000 m2        1.000 m2
–     Drukken tijdelijke stalen damwand incl. stempelingen                     282 m1            –
–     Ontgraven en vervoeren verontreinigde grond                                    3.560 m3        2.405 m3
–     Ontgraven en vervoeren verontreinigde grond in kruipruimtes      60 m3              50 m3
–     Verwerken zand in kruipruimtes (vacuümtechniek)                          60 m3              50 m3
–     Leveren en verwerken Flugsand                                                             527 m3             –
–     Leveren en verwerken zand en teelaarde                                              3.775 m3          2.455 m3
–     Herstellen verhardingen en inrichten buitenruimte                           1.145 eenh.      1.425 eenh.

Veiligheidsklasse sanering      :    3T, 2F
Uitvoeringsperiode                   :    oktober 2011 –  maart 2013

Specifieke project kenmerken. 

Locatie;

De saneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd op het vm NS emplacement Heerensingel te Leiden.Beide saneringslocaties zijn nu gelegen binnen een woonwijk t.p.v. de Meckelenburgstraat, Nassaustraat, einpaalstraat en Spoorlaan te Leiden.