Admiraal Helfrichweg 11, 2315 VC Leiden

Artikelen 071 5223791

Van Eijk in nieuwsbrief Bodemsanering M4H Rotterdam

De bodem van de voormalige gasfabriek Keilehaven in het Merwe-Vierhavensgebied (M4H Rotterdam) wordt grondig gesaneerd. De verwachting is dat er 200.000 m3 grond – dit zijn bijna 2,5 miljoen kruiwagens – zal worden verzet en de werkzaamheden in totaal zo’n 8 jaar in beslag zullen nemen. Daarmee ligt de weg vrij voor de verdere ontwikkeling van het Rotterdam Makers District; dé plek in de regio voor de innovatieve maakindustrie.

Partners

Van Eijk Leiden

Via een aanbestedingsprocedure is de sanering van de locatie Ferro West uiteindelijk gegund aan familiebedrijf Van Eijk Leiden. Het bedrijf is opgericht in 1964 en richt zich naast sloopwerk ook op asbestsanering, grond-, weg- en waterbouwkundige projecten.

Uitdagend werk

Gerard Kulker, directeur Van Eijk Leiden geeft aan zeer tevreden te zijn over het verloop van de bodemsanering Ferro West, al was de opstart van het werk lastig. Dit had alles te maken met de nodige voorzorgsmaatregelen die moesten worden getroffen om de warmteleidingen van Eneco voor de stadsverwarming van de stad Rotterdam zo goed mogelijk te beschermen. Hier ging veel werkvoorbereiding aan vooraf. Uiteindelijk is de stempeling zwaarder uitgevoerd. Het plaatsen van de damwanden was dan ook technisch een grote uitdaging. De warmteleidingen werden continu gemonitord. Door die zwaardere uitvoering van de stempeling was vervolgens de werkhoogte beperkt. Om dan onder de stempeling door de werkzaamheden te moeten verrichten was niet gemakkelijk.

Gescheiden inzameling

Van Eijk Leiden heeft een jarenlange ervaring met bodemsaneringen, maar de sanering op Ferro West was voor hen uniek omdat je zelden zoveel bouw- en sloopafval aantreft. De voormalige gashouders waren hiermee volledig volgestort. Om de afval- en stortkosten zo laag mogelijk te houden is een grootschalig zeefproces op de locatie ingericht. In drie maanden tijd is er zo’n 20.000 kuub in deelstromen gescheiden. Dit proces verliep zo vlot dat daarmee veel tijd is ingehaald en de werkzaamheden uiteindelijk geheel volgens planning konden worden afgerond.

Positieve ervaring SRO

Onderdeel van de uitvraag in de aanbesteding was de inzet van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Van Eijk Leiden heeft een half jaar lang 3 mensen vanuit SRO (Social Return) aan het werk gehouden bij het zeefproces. “Wat waren dit positief ingestelde mensen!”, zegt Gerard Kulker enthousiast. Een van deze mensen is nu ook werkzaam bij Van Eijk Leiden.

Werkzaamheden afgerond

De bouwketen van Van Eijk Leiden zijn recent verwijderd van de locatie Ferro West en daarmee zit het werk van de 1e fase van de omvangrijke bodemsanering in M4H er op. “Wij kijken met een goed gevoel terug op het verloop van de werkzaamheden. Zo was er een goede afstemming met de directievoering van de Gemeente Rotterdam. Wat ons betreft is de samenwerking voor herhaling vatbaar!” zegt aannemer Gerard Kulker opgewekt. Hij blijft natuurlijk ondernemer!