Admiraal Helfrichweg 11, 2315 VC Leiden

Artikelen 071 522 3528

Amoveren

Van Eijk Amoveer Techniek richt zich op het deskundig slopen van gebouwen en installaties al dan niet in combinatie met renovatiesloop. Het vakkundig slopen, (in)zagen, demonteren, verwijderen en afvoeren van voormalige inrichtingen van voormalige kantoor- en winkelruimtes tot monumentale panden in binnenstedelijke gebieden. Vanuit een jarenlange ervaring worden kleinschalige maar ook complexe projecten uitgevoerd voor diverse opdrachtgevers zoals aannemers, gemeenten, lokale overheden en vastgoedeigenaren.

Wij werken transparant, oplossingsgericht en afspraak = afspraak. Ieder project start met een gedegen kostencalculatie en voorbereiding van de werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door gekwalificeerde medewerkers met de beschikking over modern en gekeurd materieel. Vanzelfsprekend wordt er altijd gewerkt volgens de wettelijk vastgelegde veiligheidsnormen. En streven we naar 100% klanttevredenheid bij de oplevering van de projecten!

Wij zijn aangesloten bij een platform voor hergebruik van bouw-, civiele en groene materialen van Stichting Insert. Insert is een collectief van sloopbedrijven, civiele aannemers en groenbedrijven. Samen stimuleren we het hergebruik van (bouw)materialen, bomen, struiken en andere materialen uit de buitenruimte.

Infra- en Milieutechniek en Amoveer Techniek van Eijk Leiden

Wij zijn sterk bij het uitvoeren van werkzaamheden in complexe situaties. Daar komt onze expertise tot zijn recht. Bijvoorbeeld bij amoveren van in gebruik zijnde gebouwen zoals ziekenhuizen, zorgcentra en kantoorgebouwen. Een goede planning en samenwerking met alle betrokkenen is hier van groot belang. De omgevingsoverlast proberen we dan altijd tot een minimum beperken!

“Grondig werk, duurzaam resultaat!” vinden we belangrijk. Vooral als het zich ook vertaalt in kostenvoordelen voor de opdrachtgevers. Vanzelfsprekend bepalen we of er materialen voor hergebruik in aanmerking komen. Daarnaast besteden we veel aandacht aan het scheiden van de vrijkomende afvalstromen. Het primaire werkgebied is de Randstad, tussen Rotterdam, Utrecht en Amsterdam.

Van Eijk Infra- en Milieutechniek en Amoveer Techniek - bouwrijp maken - bodemsanering - riolering - sloop
Van Eijk Infra- en Milieutechniek en Amoveer Techniek - bouwrijp maken - bodemsanering - riolering - sloop