Admiraal Helfrichweg 11, 2315 VC Leiden

Artikelen 071 5223791

Bouw- en woonrijp maken

Van Eijk Infra -en Milieutechniek is specialist in het bouw- en woonrijp maken van terreinen bestemd voor woningbouw en bedrijfshuisvesting. Het bouw- en woonrijp betekent voor ons meer dan alleen uitvoeren van de gevraagde werkzaamheden. Graag zetten we een stap verder. Door het meedenken met onze opdrachtgever en vervolgens een zorgvuldige planning en uitvoering leveren we een zichtbare positieve bijdrage aan het totale project. Ook hier geldt: “Grondig werk, duurzaam resultaat!”

Infra- en Milieutechniek en Amoveer Techniek van Eijk Leiden
Infra- en Milieutechniek en Amoveer Techniek van Eijk Leiden
Infra- en Milieutechniek en Amoveer Techniek van Eijk Leiden

Bouwrijp maken, wat betekent dat?

Bouwrijp maken van een stuk grond betekent dat men het maaiveld gaat bewerken voordat er met bouwen begonnen kan worden. Dit is bijvoorbeeld nodig bij het bouwen van een woonwijk of een nieuwe weg.

Werkzaamheden kunnen zijn:

 • Grondophoging
 • Grondverbetering
 • Verwijdering van begroeiing zoals bomen en struiken
 • Voorbelasten
 • Het aanleggen van bestratingen
 • Het aanleggen van (bouw)wegen en watergangen
 • Het verleggen of opnemen van eventuele ondergrondse kabels en leidingen
 • Oude bouwwerken slopen en afvoeren
 • Rioleringsysteem aanleggen
 • Wegcunetten graven en aanvullen met wegfunderingsmateriaal
 • Kabel- en leidingstroken aanleggen
 • Waterpartijen graven
 • Overige terreinen vlak afwerken
 • Aanleg bruggen en kademuren