Admiraal Helfrichweg 11, 2315 VC Leiden

Artikelen 071 5223791

De Horn-Vliet Rijnsburg

Opdrachtgever: Gemeente Katwijk

Contractvorm: RAW bestek

Bouwrijpmaken

  • Aanbrengen kunststof hoofdriolering HWA/DWA lengte ca. 700m1
  • Grondwerk bouwpercelen 7.000m3
  • Plaatsen twee rioolgemalen incl. persleidingen
  • Watergangen ontgraven
  • Beschoeiing, en hardhouten damwand ca. 350 m
  • Aanbrengen bestrating t.b.v. bouwwegen
  • Aanbrengen huisaansluitingen

(Bron: www.nieuwbouw-dehorn.nl)