Admiraal Helfrichweg 11, 2315 VC Leiden

Artikelen 071 5223791

Gasfabriek Keileweg Rotterdam

Opdrachtgever: Gemeentewerken Rotterdam

Contractvorm: RAW bestek

Bodemsanering voormalige Gasfabriek Keileweg te Rotterdam

  • Sloopwerken opstallen, en twee gashouder fundaties uit 1930
  • Bodemsanering met een omvang van 22.000 m3 grondwerk
  • Bemaling incl. gwzi op basis van ionenwisselaar.
  • Scheiden bouw en sloopafval van verontreinigde grond.
  • Toepassen stalen damwand incl. stempelingen.