Admiraal Helfrichweg 11, 2315 VC Leiden

Artikelen 071 522 3528

Totaalsloop Gebouw D Nieuwelaan 72 te Delft

Opdrachtgever: Cepezed Bouwteam BV

Contractvorm: De Standaard Voorwaarden 2018 van Cepezed Bouwteam BV

Het geheel zelfvoorzienend uitvoeren van sloopwerkzaamheden bestaand uit het slopen en afvoeren van afkomende materialen compleet bestaand bouwdeel D inclusief gemetselde fundering tot minimaal maaiveld – 590 mm (=NAP-0,24m).